top of page

Delta (Δ)


Yunan alfabesinin dördüncü harfidir Delta. (Δ) Bildiğimiz üçgen. Bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerlerdir. Akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer. Böylece akarsuyun yol boyunca içinde taşıdığı alüvyon dibe çökme fırsatı bulur, bu çöküntüler birikerek yükselir... Delta oluşur. Velhasıl delta bir birikimin sonucudur. Yazılım projelerini de deltalara benzettim mesleğim süresince. Bilgiye açık, meraklı zihinler nasıl ki zamanla gelişip olgunlaşıyorsa, bu gelişim ve verimlilik öncesinde nasıl ki bir birikim gerekiyorsa, yazılım projeleri de elbette böyledir.

Bir yazılım ürününün ya da yazılım projesinin alüvyonu ise bilgidir. Bilgi değerlidir. Ama bilgi akıcı ise, paylaşılıyor ise, farklı disiplinlerden de paydaşları ve destekleyenleri var ise, yalnızca bir kişi veya departmanın sınırlarında kalmıyor sınırlarını aşmaya çalışıyor ise bilgi birikmeye ve verimli bir havuza, deltaya dönüşmeye başlar. Burada delta elbette zihinsel bir soyutlamadır. Sözü çokta uzatmadan; paylaşıma açık olmanın değerine işaret etmek istiyorum. Projelerin gelişip serpilmesi, tüm paydaşlara, çalışanlara, müşteriye, müşterinin hizmet aldığı insanlara, hizmet verenin proje sahiplerine, çalışanların birbirlerine karşı hep karşılıklı bir bilgi akışı, anlayışı ve güveni var olduğu sürece verimli projeler gelişebilir bereketli bir hale gelir. Tıpkı delta örneğinde olduğu gibi. Bizler birbirimize güvenerek, saygı duyarak, anlayış seviyemizi daha üst seviyelere çıkararak bilgi birikimleri oluşturabilir, yeni deltalar oluşturabiliriz. Bilgi akışının, verimliliğin hep artmasını ve çok daha iyi işlere vesile olmasını diliyorum. Hep güvenle, özveriyle, çalışarak, elimizden gelenin her zaman en iyisi olacak şekilde.


 

The fourth letter of the Greek alphabet is the Delta: (Δ) The well-known triangle. They are places where a river bifurcates and flows into the sea. the flow rate decreases at the place where streams flow into the sea. Thus, the alluvium carried by the stream along the way finds the opportunity to sink to the bottom, these depressions accumulate and rise... The delta is formed. In short, the delta is the result of an accumulation. Throughout my profession, I see software projects as deltas. Software projects also develop and mature over time just as curious minds by the accumulation of acts that are required before any development and productivity.


The alluvium of a software product or software project is information. Information is valuable. However, if the information is fluent, shared, if there are stakeholders and supporters from different disciplines, if it does not stay within the boundaries of only one person or department, if it tries to cross its borders, it starts to accumulate and turn into a productive pool, delta. Here the delta is of course a mental abstraction. It is also very valuable to be open to sharing. As long as projects develop and flourish, there is a mutual flow of information, understanding and trust between all stakeholders, customers, project owners, and employees. Productive projects can develop and become fertile by the efficiency of this information process just as the delta.


We can build knowledge and create new deltas by trusting each other, respecting each other, and raising the level of our understanding. I wish the flow of information and efficiency to increase and lead to much better works. I hope to continue working with confidence, devotion and always be the best we can.Gokhan Manduz

Algomedi Information Technologies


112 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page